Ullas första hund var en Pekingesertik "Mingo" inköpt 1956. Mingo var dotter till Furuslätts Idol och trots flera parningsförsök blev det inga valpar. Ulla blev rasen trogen tills hon på 60-talet kom till Uppsala och träffade Håkan. Därmed kom hon i kontakt med Borderterriern. Första Borderterriertiken inköptes 1972 och var förstås av Juniperblod! Bibbi som hon hette är stamtik i den uppfödning som blev Ullas kennel Axbor. Ulla har tilldelats Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj och Hamiltonplaketten.
Ulla är nu styrelseledamot i BTS och ingår i deras Avelskommitté.

Håkan började 1965 med blygsamma uppdrag för BTS (hjälpa till med BTB). Han lyckades avancera inom klubben och har i olika perioder innehaft alla poster utom kassör (vilket klubben skall vara tacksam för). Av bara farten har han varit vice ordf i Uppsala Läns Kennelklubb, Ordf i Svenska Terrierklubben och Ordf. i Svenska Staffordshire Bull Terrierklubben. Den 7 juni 2003 utsågs Håkan till hedersledamot i Svenska Terrierklubben. En mycket hedervärd utmärkelse.
Håkan har alltid varit involverad i Julia Geijers kennel Juniper, och blev delägare i den.

Julia Geijer som grundade kennel Juniper köpte sin första Borderterrier 1940 och var en av initiativtagarna till Borderterriersällskapet 1962. Det var då hennes uppfödning startade med kennelnamnet Juniper. Julia har bland annat varit vice ordf i Uppsala Läns Kennelklubb, Ordf i Östsvenska terrierklubben och Ordf i Borderterriersällskapet. Det sistnämnda uppdraget varade i hela 26 år! Julia tildelades också Hamiltonplaketten.

Gerd Bendz hade på 60-talet vid sidan av Julia en egen uppfödning av Borderterrier men hennes forskning och karriär (Professor i Kemi) gjorde det omöjligt att fortsätta. Gerd var redaktör för Borderterrierbladet i många år. Både Julia och Gerd var hedersmedlemmar i Borderterriersällskapet.
Vår kära vänner Julia och Gerd somnade båda in i augusti 2005.
Gerd, Lady och Julia
Gerd Bendz och Julia Geijer